Plângere penală împotriva ministrului de Interne Lucian Bode

buton facebook       buton share x-twitter       buton sharewhatsapp

Asociația Vedem Just transmite că a depus o lângere penală împotriva ministrului de Interne Lucian Bode. Asociașia sesizează de asemnenea și Ministerul Educației

Ca urmare a constatării plagiatului în teza de doctorat, VeDem Just formulează plângere penală împotriva lui Lucian Bode și Adrian Ivan pentru fals în declarații. Asociația solicită ministrului Educației retragerea titlului de doctor pentru Lucian Bode. Totodată, solicită retragerea calității de conducător de doctorat pentru Adrian Ivan, transmite asociația

Comisia de etică a UBB a stabilit că o parte a lucrării este plagiată. Astfel au fost încălcate dispozițiile din art. 4 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 206/2004 și a art. 28 din Codul etic al UBB. Aceste texte legale definesc și interzic furtul intelectual în lucrările științifice. Asociația VeDem Just spune că hotărârea UBB produce două efecte: de natură penală și de natură administrativă.

Potrivit normelor emise de Institutul de Studii Doctorale a UBB, la dosar mai multe documente, printre care și: „declaraţie semnată de studentul-doctorand şi de conducătorul de doctorat privind asumarea răspunderii cu privire la asigurarea originalităţii conţinutului tezei

La dosarul întocmit de Lucian Bode se află depusă o declarație pe proprie răspundere. Este semnat de el și de îndrumător. Documentul atestă în mod expres că „Teza de doctorat este o lucrare originală, iar pentru fiecare material preluat este menționată sursa”.

Cei doi vizați acum de plângere penală au declarat: „Declarăm că am luat la cunoștință conținutul prevederilor existente în Legea educației naționale

Îndrumătorii lucrărilor de licență și de doctorat răspund în solidar cu autorii acestora

Din hotărârea Comisiei de etică rezultă că declarația depusă la dosarul de doctorat atestă lucruri nereale. Or, falsul în declarații este infracțiune. Termenul de prescripție este de 5 ani de la data comiterii faptei. Termenul de prescripție se va împlini în septembrie anul acesta

Comunicatul integral AICI