Ordin de ministru cu propuneri comuniste în Ministerul Educației

Ligia Deca, România Educată
buton facebook       buton share x-twitter       buton sharewhatsapp

Ministerul Educației, a emis un Ordin de ministru pentru modificarea și completarea privind Statutul elevului. Potrivit documentului intrat în posesia Edupedu, elevii vor putea fi mustrați de profesori în fața clasei, ca sancțiune, deși acum este interzis acest lucru

Ordinul urma să reglementeaze drepturile şi îndatoririle elevilor, în calitate de beneficiari primari ai educației. Se aplica elevilor înmatriculaţi în unităţile de învăţământ de stat, particular și confesional din România.

Ordinul de ministru ar urma să modifice alin. (6) de la art. 16 astfel: “Sancţionarea elevilor sub forma mustrării se poate face în faţa colectivului clasei.”

Asta deși, tot la articolul 6 se arată următoarele: Dreptul de a învăţa într-un mediu care sprijină libertatea de exprimare fărăîncălcarea drepturilor şi a libertăţilor celorlalţi participanţi. Libertatea de exprimarenu poate prejudicia demnitatea, onoarea, viaţa particulară a persoanei şi nici dreptulla propria imagine, în conformitate cu legislația în vigoare. Nu se consideră libertate deexprimare orice formă de violență verbală, non-verbală, fizică, psihologică și socialămanifestată în mediul fizic sau online, în mod singular, episodic sau repetat, față deelevi, față de personalul administrativ sau față de personalul didactic din unitatea de învățământ

Alte sancțiuni ce pot fi aplicate elevilor sunt:

  • Observaţie individuală;
  • Mustrare scrisă
  • Retragerea temporară sau definitivă a bursei de merit, a bursei sociale, a sprijinului financiar Bani de liceu, Bursa profesională;
  • Mutarea disciplinară la o clasă paralelă din aceeaşi unitate de învăţământ
  • mutarea disciplinară la o altă unitate de învăţământ pentru remedierea situației disciplinare și școlare a elevului sancționat

Ulterior, acest Ordin de ministru a fost retras de pe ordinea de zi a ședinței Comisiei pentru Dialog Social. Asta nu înseamnă că propunerile au fost definitiv anulate

Articolul integral pe Edupedu.ro

Urmăriți Politic Media și pe Google News